Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Φοινικικές αναφορές.

Στο μεθοδευμένο πλαίσιο αποπροσανατολισμού της ανθρωπότητας, από την ιστορία, αοριστίες που διοχετεύονται στις κοινωνίες, τις δύο τελευταίες χιλιετίες, παραπλανούν και λόγιους. Παραμορφώνουν τόσο τα τεκταινόμενα ώστε, οι στημένες παρωδίες των γεγονότων να την βλάπτουν ανεπανόρθωτα, προκαλώντας έτσι μια πλήρη σύγχυση.
Γενικά το όλο θέμα μετατρέπεται πλέον σε άδηλο σύστημα τέλειου αποσυντονισμού, ακόμα και για ερευνητές. Ειδικότερα επενεργεί σε «γραμματιζούμενους» που, ενώ προβάλλουν «πατριωτική» έπαρση, με δήθεν αναπτυγμένη νοοτροπία, γίνονται παρωδοί των λεγομένων τους, υπηρετώντας τα φαύλα.
Το ζητούμενο σε τούτη την αναφορά, είναι η καταγωγή της Ελληνικής Αλφαβήτου, μέρος της οποίας αποδίδεται και στους Φοίνικες. Κάποιοι μάλιστα παρουσιάζουν τους κατοίκους της Φοινικικής περιοχής σαν Σημίτες. Ανάμεσα σε αυτούς αναφέρουν και τον Κάδμο σαν Φοίνικα, άρα... «Σημίτης»!
Ο Κάδμος όμως, ξεκινώντας από την μυθική Σιδώνα-Ελλήνων χώρα, αναζήτησε την αδελφή του Ευρώπη, διατρέχοντας πολλές περιοχές της Ηπείρου, η οποία πήρε μετά το όνομά της. Με χρησμό δε του Μαντείου των Δελφών, θεμελίωσε την Θήβα. Με έναν ανάλογο τρόπο ίδρυσαν και οι αδελφοί του, Φοίνικας την Φοινίκη και Κίλικας την Κιλικία.
Οι τρείς αναζητητές της Ευρώπης, ως παιδιά των μυθικών βασιλιάδων Αγήνορα και Τηλεφαέσης, ήταν αδέλφια, αλλά και πρόσωπα της Ελληνικής Μυθιστορίας. Πατρίδα τους ήταν η Σιδώνα, η σημερινή Σαΐδα της Παλαιστίνης. Από κει ο Ζεύς οδήγησε την Ευρώπη, σαν ξανθός ταύρος, στην Κρήτη. Μετά την συνεύρεση των οποίων προέκυψαν οι μεγάλοι κριτές του Άδη Μίνωας και Ραδάμανθυς. Και ο Διόνυσος όμως είναι Φοινικικού γένους από την μητέρα του Σεμέλη, η οποία ήταν κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας. Σημίτες λοιπόν και η Ευρώπη και ο Βάκχος;


Η Φοινίκη, ως πόλη-κράτος Ελλήνων, ήκμαζε από τότε, στις τέχνες, στο εμπόριο και στα γράμματα, συμμετέχοντας στην εξέλιξη της Ελληνικής γραμματείας. Άρα, όπως όλες οι περιοχές της δημιουργού Ελλάδος, πήρε μέρος στην διαμόρφωση και της Αλφαβήτου! Που λοιπόν είναι το παράδοξο;
Φαίνεται πως, συχνά τα σημαντικά διαφεύγουν από πολλούς. Ότι δηλαδή σε όλα τα παράλια της Μεσογείου, από τις Ηράκλειες Στήλες μέχρι και τον Καύκασο, ευδοκιμούσαν μόνον Ελληνικές πόλεις! Τέτοια τοπωνύμια είχαν και η Μαυριτανία στην περιοχή της σημερινής Αλγερίας και του Μαρόκου, η Καρχηδόνα στη θέση της Τυνησίας, η οποία κτίσθηκε από Φοίνικες, υπό την αιγίδα της Διδούς, αρχοντοηγέτιδος της Τύρου. Καθώς, η Λιβύη με την Τρίπολη του Δαναού, η Αίγυπτος από τον Αίγυπτο και η Βαβυλώνα των κρεμαστών κήπων, ένα από τα 7 θαύματα.
Να σημειωθεί ακόμα ότι, από Έλληνες οικοδομήθηκαν τα Άδανα, ο Λίβανος, η Πέργαμος, η Αλικαρνασσός, η Σμύρνη, το Ίλιον - Τροία, η Κερασούς και Τραπεζούς του Πόντου, η Γεωργία, η Κριμαία, η Οδησσός και άλλα ονομαστά μέρη των παραλιών της Μεσογείου. Πολλές γνωστές πόλεις-κράτη, με τοπωνύμια Ελληνικής έκφρασης και γραφής. Υπάρχουν ακόμα, όπως η: Φοινίκη, με όμικρον-γιώτα, Βαβυλώνα με ύψιλον και ωμέγα, το SUΕΖ, το port SΑΙD και το ΑΣΟΥΑΝ. Τα οποία εαν διαβαστούν αριστερόστροφα, όπως γράφουν εκεί ακόμα, δίνουν αντίστοιχα τα ονόματα: ΖΕUS (ΖΕΥΣ), DΙΑS (ΔΙΑΣ) και ΝΑΟΥΣΑ. Περιοχές που ήκμαζαν από χιλιετίες, πριν ισοπεδωθούν βιβλικά.
Το δράμα της ημιμάθειας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, όταν στην παγίδα εμπλέκονται και οι Πλούταρχος 46 – 127, με τον πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτο -484 – -410. Οι οποίοι λένε απερίφραστα ότι, οι Έλληνες της Φοινίκης συμμετείχαν στην σύνθεση της Αλφαβήτου. Η σύγχυση μεθοδεύεται για το εξοστράκισμα των Ελλήνων της περιοχής, με δήθεν θεϊκή εντολή του Γιαχβέ. Διότι εκεί εγκατέστησαν με «προτροπή του» σημιτικά στοιχεία, σαν απογόνους του. Τα οποία προωθούν βιβλικά δια του Αβρααμισμού, στη γη Χαναάν–Παλαιστίνη. Περιοχή που ρέει γάλα και μέλι, όπως λέει, την οποία τους κληροδοτεί. Γι’ αυτό και την υφαρπάζουν οι υιοί του Ισραήλ! Οι δε παθόντες είναι φυσικά όλοι Ελληνικά φύλα της Σιδώνας, Βαβυλώνας, Φοινίκης, Κιλικίας και του περίγυρου.
Μερικοί «φωστήρες» ωστόσο, τις παραχωρούν, άνευ όρων, στις ιουδαϊκές πανουργίες. Βλέπε και βίβλος:
Έξοδος, ιγ’ 5, που λέει «Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει εις την γην των Χαναναίων και Χετταίων...» (καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ἀμορραίων καὶ Εὐαίων καὶ Ἰεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Φερεζαίων) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Αμώς, θ’ 15. «Και θέλω φυτεύσει αυτούς, επί την γην αυτών...» (καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ.) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Ησαΐας ιδ’ 5, «Κύριος ώμοσεν των δυνάμεων, να συντρίψει τον Ασσύριον...» (τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν, καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται.) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Ησαΐας ιθ’ «Ο κύριος θέλει επέλθει εις την Αίγυπτον η καρδία της οποίας θέλει διαλυθεί...» (Ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς.)! σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Όλες αυτές οι Ελλήνων πόλεις, δημιουργούσαν έργο επί δεκάδες χιλιετιών. Επειδή για κάποια διαστήματα οι περιοχές κατοικήθηκαν δόλια από Πέρσες και Σημίτες, δεν δικαιούνταν να συνέβαλλαν, εν δυνάμει, και οι Ελληνοφοίνικες στο Ελληνικό Πολιτισμικό θαύμα, που είναι και η Αλφάβητος;
Κάποιοι μάλιστα, θέλουν να ξεχωρίσουν τις φαυλότητες της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη. Τα γραπτά της όμως κι εδώ λένε ότι:
Πράξεις αποστόλων, ιγ’ 17, 18, 19, «Ο θεός του Ισραήλ, εξέλεξε τους πατέρες ημών... εν Αιγύπτω... Και αφού κατέστρεψεν επτά έθνη εν γη Χαναάν, διεμέρισεν εις αυτούς την γην αυτών...» (ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς, 18 καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, 19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς τὴν γῆν αὐτῶν.) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.

Άλλοι πάλιν θέλουν να διαφοροποιήσουν τον Χριστιανισμό από τον Σιωνισμό. Όμως κι εδώ η παγίδα λέει ότι:
Ψαλμοί, ρλδ’ 21. «Ευλογητός είναι ο Κύριος εκ Σιών, ο κατοικών εν Ιερουσαλήμ, Αλληλούϊα» (εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιών, ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλήμ.) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Κατά Ιωάννην, ιβ’ , 15. «Μή φοβού θυγάτηρ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πόλον όνου...» (Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.) σύνδεσμος ==>ΕΔΩ<==.
Να λοιπόν τα γραπτά, να και οι πράξεις. Η επιλογή μένει στη κρίση του κάθε σκεπτόμενου Έλληνα!

Συγγραφέας: Παν Ελλήνιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείσθε να μην γράφετε υβριστικά σχόλια, διότι θα διαγράφονται.