Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Φοινικικές αναφορές.

Στο μεθοδευμένο πλαίσιο αποπροσανατολισμού της ανθρωπότητας, από την ιστορία, αοριστίες που διοχετεύονται στις κοινωνίες, τις δύο τελευταίες χιλιετίες, παραπλανούν και λόγιους. Παραμορφώνουν τόσο τα τεκταινόμενα ώστε, οι στημένες παρωδίες των γεγονότων να την βλάπτουν ανεπανόρθωτα, προκαλώντας έτσι μια πλήρη σύγχυση.