Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Η μανία της εποχής μας: Η συναισθηματική φλυαρία περί ανθρωπισμού.

Γράφει ο Παναγιώτης Μαρίνης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων

Για το βιογραφικό του Παναγιώτη Μαρίνη δείτε εδώ.Η ΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ: Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΥΑΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΠΙ ΓΗΣ!
ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ.

Αναδυφώντας τα αίτια της Ευρωπαϊκής Νόσου, συνεπείᾳ της οποίας η Ευρώπη και η Ελλάς κινδυνεύουν με αφανισμόν, ευρίσκομε ως ένα κύριον αίτιον το λεγομένον Great Humanistic Delusion (μέγα ανθρωπιστικόν παραλήρημα) το οποίον αποτελεί την κυρίαρχον ιδεολογίαν και συνίσταται εις το δόγμα ότι όλοι οι άνθρωποι, ζωολογικώς οριζόμενοι, είναι απολύτως ιδιοι και όμοιοι μεταξύ των, έχουν τον αυτόν ψυχισμόν, όμοιον με τον ιδικόν μας, και επιθυμούν τα ίδια πράγματα στην ζωή τους τα οποία είναι τα υλικά καταναλωτικά αγαθά!Πριν από 200 τόσα έτη ενεφανίσθη το πρώτον στην Γαλλίαν και επεβλήθη εις όλην την Ευρώπην η θρησκεία της Νεωτερικότητος, της οποίας η ουσία είναι η Ατομοκεντρική κοινωνία. Ατομοκεντρική κοινωνία: Δεν υπάρχουν συλλογικές οντότητες πάνω από τα απλά άτομα, ούτε Ιστορία, ούτε Γεωγραφία, ούτε τίποτε, υπάρχουν ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΓΥΜΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ ΧΩΡΙΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Από την θρησκευτικήν πίστιν στην Ατομοκεντρικήν κοινωνίαν παράγεται ο γελοιώδης μύθος της Καθολικής ψηφοφορίας που λέγει ότι άπαντες διαθέτουν την τελείαν ευφυΐαν, την τελείαν γνώσιν, την τελείαν κρίσιν, την τελείαν ηθικήν υπόστασιν και την τελείαν ενόρασιν (ώστε να διαβάζουν τα απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα) και άρα το μόνον που απομένει είναι να μετρήσωμε τις ισόκυρες γνώμες τους!

Αυτός ο μύθος της ανθρωπίνης ισότητος και ομοιομορφίας υπεστηρίζετο καθ' όλην την 200ετίαν, όμως κάπως ασαφώς και με κάποιαν αιδημοσύνην, έχοντες οι υποστηρικταί του την αντίληψιν ότι παραδοξολογούν!

Όμως, περίπου από το 1960 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και το δόγμα ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι άρχισε να επιβάλλεται σταδιακώς και τώρα έφθασε να είναι δόγμα πίστεως καθαρώς θρησκευτικόν όπου όποιος κακομοίρης τολμήσει να το αμφισβητήση έστω στο κατ' ελάχιστον καταστρέφεται πάραυτα, οικογενειακώς, επαγγελματικώς, κοινωνικώς, διαπομπεύεται και ο Αντιρατσιστικός νόμος τον χώνει στην φυλακή εξη χρονάκια έτσι για αρχή!

Το δόγμα αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, αποτελεί τον παρανοϊκώτερον μύθον που έχει εφεύρει ο άνθρωπος καθ' όλην την ιστορικήν πορείαν του και τα αποτελέσματα της παραλόγου και κακοήθους αυτής πίστεως είναι απολύτως καταστρεπτικά διά τις κοινωνίες του Δυτικού Πολιτισμού! Οίκοθεν νοείται ότι όλα όσα λέγομε ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικώς διά τον Δυτικόν Πολιτισμόν και μόνον! Η άλλη κυριαρχος σήμερον ανθρωπίνη κουλτούρα, ο Μωαμεθανισμός, πιστεύει αντιθέτως στην απόλυτον ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, των κοσμοαντιλήψεων και των θρησκειών!Κατά το δόγμα αυτό, οι άνθρωποι είναι απολυτώς ίσοι και όμοιοι εις τα πάντα, ακριβή ανάτυπα ενός και μόνου προτύπου! Μεταξύ τών άλλων:

α) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν βαθμόν ευφυΐας. Ούτως ή άλλως, ο μύθος της Καθολικής ψηφοφορίας δογματίζει ότι άπαντες διαθέτουν την τελείαν ευφυΐαν! Δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η μέτρησις του IQ, δεν γίνεται αποδεκτόν ότι υπάρχουν παιδάκια βλάκες που δεν τα παίρνουν τα γράμματα και αντιθέτως παιδάκια πανέξυπνα! Η αλήθεια καλύπτεται με αστείες σοφιστίες και με ξυλοφόρτωμα όποιου τολμήσει να ψελλίση και την παραμικρήν αντίρρησιν!

β) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν χαρακτήρα και ιδιοσυστασίαν! Δεν γίνονται κάν αποδεκτά τα πασίδηλα, τα αείποτε πιστευόμενα, όπως π.χ. ότι ο Α άνθρωπος έχει χαρακτήρα μελαγχολικόν ή ο Β έχει χαρακτήρα χολερικόν! Ούτως ανεθεματίσθη, κυριολεκτικώς ανεθεματίσθη, η καλώς αποδεδειγμένη άποψις του μεγάλου Cezare Lombrozo, ότι υπάρχουν οι "εγκληματικοί χαρακτήρες". Δεν απέδειξε το αντίθετον η επιστημονική ψυχιατρική έρευνα, όχι, ο αναθεματισμός είναι καθαρώς θρησκευτικού τύπου! Ούτως, όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον χαρακτήρα και τον ίδιον ψυχισμόν! Δεν υπάρχει καν ο διαφορετικός ψυχισμός του άρρενος και του θήλεος! Αυτό, το γνωστόν, η αρρενωπότης και η θηλυκότης, ήσαν μας λέγουν απλώς κοινωνικά κατασκευάσματα επιβαλλόμενα με πλύσεις εγκεφάλου και διά τούτο επιβάλλουν οι σύγχρονοι παιδαγωγοί να ανατρέφομε τα παιδιά ως ουδετέρου γένους, να ντύνουμε τα αγοράκια με γυναικεία ενδύματα, ώστε να προσεγγίζουν το έτερον φύλον και η παρενδυσία από ψυχική διαταραχή να γίνη φυσιολογική, κοινωνικώς αποδεκτή κατάστασις! Διά τα κορίτσια δεν χρειάζεται να συζητήσωμε!

Ηδη έχει γίνει κοινή πεποίθησις ότι σωστή κοπέλα είναι αυτή που έχει καθ' όλα μίαν ανδρικήν συμπεριφοράν και μάλιστα αυτήν των αλητόβιων ανδρών του υποκόσμου, υβρίζει με αισχρές φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου όπως αυτοί, επιδεικνύει παρομοίως με υπερηφάνειαν την σεξουαλικήν της ελευθεριότητα, φοράει το σχισμένο και λερωμένο παντελόνι τζήν του αλητόβιου (διά τα κορίτσια η παρενδυσία είναι πλέον η επιβεβλημένη ορθή ενδυμασία του συρμού), καπνίζει επιδεικτικά τσιγαριλίκι και χλευάζει με απεχθή ειρωνεία κάθε ασχολία ή συμπεριφορά που άλλοτε εθεωρείτο γυναικεία, όπως π.χ. το να ξέρει να ράβη κουμπιά! Δογματίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον συναισθηματικόν κόσμον ο οποίος περιέχει αποκλειστικώς καλοσύνη και αγάπη (η αορίστου σημασίας λέξις που χαρακτηρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την νοητική μας κενότητα και την παραζάλη μας)! Πασίδηλες διαταραχές της συμπεριφοράς, όπως οι σεξουαλικές παρεκτροπές, δεν γίνεται πλέον αποδεκτόν ότι υπάρχουν! Στα 1980 αφηρέθη από τον κώδικα ψυχικών νόσων η Ομοφυλοφιλία όπου ήτο καταγεγραμένη ως διαταραχή της συμπεριφοράς, όχι επειδή ψυχιατρικές μελέτες απέδειξαν ότι δεν είναι διαταραχή της συμπεριφοράς, πώς θα ήτο δυνατόν εξ' άλλου! Οχι, διεγράφη διότι η επιστήμη υπέκυψε στο μαστίγιον της "πολιτικής ορθότητος" που είναι πολύ πιό ισχυρόν από το μεσαιωνικόν μαστίγιον της Ιεράς Εξετάσεως! Η Ομοφυλοφιλία μας λέγουν είναι απλώς μία "επιλογή", αγνοώντας ότι στην γνησίαν μορφήν της είναι σαφής ψυχική τάσις συμβατή με τον χαρακτήρα!

γ) Οπως συμπαρέλκεται εκ των ανωτέρω, όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες αξίες του βίου, που συνίστανται εις αγνά συναισθήματα αγάπης προς όλους και όλοι επιθυμούν τα ίδια πράγματα! Ορίζεται ότι όλοι προσυπογράφουν την κοσμοθέασιν της Νεωτερικότητος του Αφελούς Υλισμού, οπότε δεν έχουν υπαρξιακές και κοσμοθεωρητικές ανησυχίες αλλά ζουν φυτικήν ζωήν, πράγμα που δογματίζεται και προπαγανδίζεται ως το ορθόν! Επομένως, όλοι επιθυμούν τα ίδια πράγματα, τα οποία είναι τα υλικά αγαθά της κοινώς θεωρουμένης άνετης ζωής! Αυτό δε όλοι οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι η Ευτυχία! Οι πολιτικοί στην Αμερική λέγουν στους προεκλογικούς τους λόγους: «Θα φέρω εδώ στην περιοχή την ευτυχία» και εννοούν ότι με διάφορα οικονομικά μέτρα θα αυξήσουν τα εισοδήματα των πολιτών!

δ) Δεν γίνεται, επιπροσθέτως, αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν χαρακτήρα, νοοτροπίαν, αξιακόν κώδικα ή ήθη και έθιμα, λόγω της φυλετικής ή εθνικής των ιδιοσυστασίας!


 
Η Φυλή δεν αποτελεί πλέον αποδεκτόν αντικείμενον επιστημονικής ερεύνης! Δογματίζεται ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες φυλές, τύποι και υπότυποι! Τί κι αν δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός διά να διαπιστώση π.χ. ότι ο Κινέζος έχει επίκανθον, πράγμα που τον κατατάσσει κατά τα ζωολογικά δεδομένα όχι απλώς εις άλλην φυλήν, αλλά εις άλλο ζωολογικόν είδος! Οποιος υποστηρίζει την ύπαρξιν φυλών κατ' αρχήν χλευάζεται και υβρίζεται και εφ' όσον έχει μίαν θέσιν στην εκπαίδευσιν απολλύεται! Κατόπιν, θεωρείται εχθρός του κράτους, εγκληματίας και ρατσιστής χιτλερικός και είτε φυλακίζεται με τον Αντιρατσιστικόν νόμον, είτε προλαβαίνουν και τον δολοφονούν οι Αντιφασίστες!

Ομοίως, δεν γίνεται αποδεκτή η έννοια του έθνους, της εθνότητος, υπό την έννοιαν ότι τα έθνη παράγουν ανθρώπους με ιδιαίτερον χαρακτήρα, νοοτροπίαν, ήθη ή αξιακόν κώδικα! Τί κι αν λέμε ως κοινόν τόπον, ότι ο Αγγλος είναι έτσι και ο Γάλλος αλλοιώς! Τί κι αν γνωρίζομε ότι τοιαύτες διαφορές ανευρίσκομε ακόμη και σε κάθε περιοχήν, ότι άλλην νοοτροπίαν έχει ο Μανιάτης, ο Χιώτης ή ο Κρητικός!

Γνωστός εξ' άλλου ο διαχρονικός χλευασμός των βορείων Γάλλων διά τους νοτίους Μεσογειακούς Γάλλους, των Λομβαρδών διά τους Σικελούς κ.ο.κ.! Γαλλικόν δικαστήριον απεφάνθη ότι δεν υφίσταται η έννοια "Κορσικανός" και το Ολλανδικόν δικαστήριον που προσφάτως εδίκασε τον κ. Geert Wilders απεφάνθη ότι δεν υφίσταται η έννοια "Μαροκινός" και επομένως είναι απαράδεκτος η χρησιμοποίησίς της! Δεν γίνεται καν αποδεκτόν ότι η διαφορετική εκπαίδευσις που λαμβάνει ο άνθρωπος στα διάφορα έθνη του δημιουργεί νοοτροπίαν διαφορετικήν των άλλων!

Παράδειγμα αποτελεί η υπόθεσις Bensoussan: Ο Georges Bensoussan, Γάλλος Εβραίος που γεννήθηκε και έζησε στο Μαρόκον, είναι επιφανής ιστορικός ειδικός στην μωαμεθανικήν κουλτούρα και στις ιστορικές σχέσεις Μωαμεθανών και Εβραίων. Ούτος εσύρθη στα Γαλλικά δικαστήρια κατηγορηθείς και ταλαιπωρηθείς (η τελευταία δίκη εγένετο τώρα, 7 Μαρτίου 2017) από Γάλλους εισαγγελείς και δικαστάς επί ρατσισμώ, ενώ συγχρόνως του επετέθησαν σφοδρώς όλες οι μεγάλες οργανώσεις Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταξύ αυτών όλες οι Εβραϊκές! Η κατηγορία ήτο ότι είπε εις τηλεοπτικήν εκπομπήν ότι «οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν μαζί με το μητρικόν γάλα και τον Αντισημιτισμόν»!

Κατά την σημερινήν "πολιτικήν ορθότητα" η εκπαίδευσις εις όλα τα κράτη της Υφηλίου, οικογενειακή, κοινωνική ή σχολική, διδάσκει αποκλειστικώς την καλοσύνη και την αγάπη! Κατά την σημερινήν αντίληψιν ο εθνισμός είναι αποκλειστικώς και μόνον η ανευ ουδεμιάς σημασίας γραφειοκρατική καταγραφή της υπηκοότητος/ιθαγενείας του κάθε ανθρώπου!

Η πρυτανεύουσα αρχή του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, είναι αυτή του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους! Η αρχή αυτή καταλήγει εις το να δεχόμεθα να πράττονται εντός των ευρωπαϊκών κρατών ανοσιουργήματα και τα καταπατώνται δεινώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, π.χ. η Κλειτοριδεκτομή, αυτή η απίστευτος εγκληματική πράξις, θεωρείται απλώς "πολιτιστική ιδιαιτερότης", κάτι όπως το κεμπάπ! Ακόμη δικαιολογούνται από τα δικαστήρια της Ευρώπης τα "εγκλήματα τιμής", έθιμον των Μωαμεθανών, οπότε επιβάλλονται ποινές αστείες! Επιπροσθέτως, αυτά δικαιολογούνται και από τις Φεμινιστικές οργανώσεις, που λέγουν: «Οι Μωαμεθανοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς κι έχουν την έννοιαν της οικογενειακής τιμής που εμείς οι ξευτιλισμένοι την χάσαμε! Αι! Αφού η κόρη του δεν ήθελε να φορέση το Χιτζάμπ, καλά έκανε και την έσφαξε!»

Η Ε.Ε. και τα καθ' έκαστον κράτη της Δυτικής Ευρώπης έχουν εκδόσει και εκδίδουν αυστηράς συστάσεις προς τα ΜΜΕ κατά την δημοσίευσιν τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών να αποφεύγουν να γράφουν τον εθνισμόν, την καταγωγήν και την εθνοτικήν ομάδα που ανήκει ο εγκληματίας διότι οιαδήποτε κι αν είναι αυτή δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν διά την πράξιν του! Συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα, αι εν λόγω συστάσεις είναι απολύτως ορθαί και λογικαί!Βεβαίως, όλα αυτά καταλήγουν εις έναν απόλυτον ρατσισμόν κατά των ευρωπαϊκών εθνοτήτων, όμως τούτο είναι αδιάφορον διά τους άρχοντες της Ευρώπης! Παράδειγμα: είχα ιδή στο δελτίον του MEGA ένα βίντεο που έδειχνε παιδιά που κλέβουν τα πορτοφόλια ή τις αποσκευές των επιβατών στον σιδηροδρομικόν σταθμόν Τσεντράλε του Μιλάνου! Απόρησα, πώς κατήντησε ούτως η Ιταλία, έλεγα! Πέρασαν πολλά έτη έως ότου τυχαίως έμαθα ότι επρόκειτο διά τα καταλλήλως εκπαιδευμένα τέκνα των μεταναστευσάντων στην Ιταλίαν Ρομά της Ρουμανίας!

ε) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων θρησκειών και κοσμοαντιλήψεων! Επαναλαμβάνομε ότι η πρυτανεύουσα αρχή του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, είναι αυτή του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους! Ολες οι θρησκείες και οι κοσμοαντιλήψεις είναι τω όντι όμοιες απολύτως και άπασαι διδάσκουν την καλοσύνη, την αγάπη και την ειρήνη! Σήμερον η συζήτησις επικεντρούται στο Ισλάμ και στην Δύσιν διακηρύσσουν οι άρχοντες και τα δικαστήρια ότι το Ισλάμ είναι «θρησκεία ειρήνης»!

Ποιός δεν θυμάται την χαρακτηριστικήν φωνήν του Προέδρου Μπούς να το επαναλαμβάνη καθημερινώς μετά την 11ην Σεπτεμβρίου; Οσοι τολμούν να αμφισβητήσουν το παράλογον δόγμα τούτο είτε θα καταλήξει στις φυλακές με τον Αντιρατσιστικόν νόμον, είτε θα αποκεφαλισθή από κάποιον φιλειρηνικόν Μωαμεθανόν, ως ο αείμνηστος Theo van Gogh! Ατυχώς η οικτρή δολοφονία του, όπως κι η δολοφονία του Pym Fortyun, ουδέν εδίδαξε, ούτε τους Ολλανδούς, ούτε εμάς! Η αλήθεια και η πραγματικότης δεν κλονίζουν τα δόγματα της "πολιτικής ορθότητος"!Το Ισλάμ είναι γεμάτο από αγάπη, καλοσύνη, ανεκτικότητα και ειρήνη και οι Ισλαμιστές τρομοκράτες δεν το αντιπροσωπεύουν, το παρερμηνεύουν! Τί κι αν απορούμε: Καλά, όλοι αυτοί οι Χαλίφες, Μουφτήδες, Σεϊχουλισλάμηδες, Βασιλείς και Σουλτάνοι, που έπνιξαν την Οικουμένη στο αίμα, που ταχύτατα στα 640 εξόντωσαν τα 7/8 του Ελληνισμού κι έκτοτε μας είχαν να ζούμε ως ραγιάδες ξευτιλισμένοι και τους "Κανόνας του [Εναρέτου Χαλίφου] Όμαρ", καλά, όλοι αυτοί είχαν παρερμηνεύσει το ισλάμ; Όλοι; Στην Ευρώπην δεν επιτρέπεται, ούτε να απορείς, ούτε καν να ομιλείς περί του Ισλάμ! Παράδειγμα: Αυστριακόν δικαστήριον κατεδίκασε την Elisabeth Sabaditsch-Wolff διότι εις σεμινάριον εδίδασκε τον βίον του Μωάμεθ!

Η Ε.Ε. και τα καθ' έκαστον κράτη της Δυτικής Ευρώπης έχουν εκδόσει και εκδίδουν αυστηράς συστάσεις προς τα ΜΜΕ κατά την δημοσίευσιν τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών να αποφεύγουν να γράφουν την θρησκείαν που έχει ο εγκληματίας διότι οιαδήποτε κι αν είναι αυτή δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν διά την πράξιν του! Συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα, αι εν λόγω συστάσεις είναι απολύτως ορθαί και λογικαί!

Επομένως, καταλήγομε εις το δόγμα ότι όλοι οι άνθρωποι, ζωολογικώς οριζόμενοι, είναι απολύτως ιδιοι και όμοιοι μεταξύ των, έχουν τον αυτόν ψυχισμόν, όμοιον με τον ιδικόν μας, και επιθυμούν τα ίδια πράγματα στην ζωή τους τα οποία είναι τα υλικά καταναλωτικά αγαθά! Από το δόγμα αυτό παράγονται απολύτως σημαντικές πεποιθήσεις, όπως:

α) Δεν έχει νόημα να μας ενοχλεί ούτε η μετανάστευσις, ούτε η ανεξέλεγκτος λαθρομετανάστευσις, ούτε ο Εποικισμός της Ευρώπης από αναφομοιώτους Αλλογενείς και δη Μωαμεθανούς, διότι, απλούστατα, δεν υπάρχουν φυλές, έθνη, κουλτούρες, θρησκείες κλπ που να διαφέρουν από εμάς! Οι διαφορές είναι επιπόλαιες και ευπρόσδεκτες! Διά τούτο η διαφορετικότητα, η diversity, είναι και καλή και ευπρόσδεκτη και δίδει ποικιλία και εμπλουτίζει την ζωή μας! Ομιλώντας διά την diversity, τα φερέφωνα της Εξουσίας συνήθως την εντοπίζουν εις ένα και μόνον: Στις συνήθειες στην μαγειρική! Ούτως εμπλουτίζει μάς λέγουν την ζωή μας να καθόμαστε τα βράδυα σε εστιατόρια Εθνίκ!Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα ωραία και καλοδεχούμενα, όπως να ερωτευθείτε μία Νεγρίδισσα και να την νυμφευθείτε, πράγμα που προπαγανδίζεται ως άριστον διότι προκαλεί πολλά καλά μαζί π.χ. οι μικτοί γάμοι καταπολεμούν τον ρατσισμόν και συγχρόνως συντείνουν στην εξαφάνισιν της πηγής του ρατσισμού που είναι η λευκή φυλή!Προσφάτως απεσύρθη εν μέσω γενικής κατακραυγής η διαφήμησις της κρέμας NIVEA διότι η φράσις white purity εθεωρήθη ως υπονοούσα εκτός από την λευκότητα και αγνότητα των συστατικών της κρέμας και την αξίαν της Λευκής φυλής! Και άλλα ευτράπελα λέγονται, όπως ότι οι Σομαλοί θα σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, θα γίνουν επιστήμονες, όμοιοι με εμάς είναι! Τί κι αν διαπορούμε: διατί η Ανατολική Αφρική είναι η επίγειος κόλασις και η Σουηδία είναι (ακόμη) ένας επίγειος παράδεισος; Εχει καλύτερον κλίμα η Σουηδία; Καλύτερον έδαφος; Οχι, φυσικά! Μας λέγουν όσοι μας θεωρούν ηλιθίους: Πταίει η αποικιοκρατία! Οχι, φίλε μου προπαγανδιστή! Οταν η Ανατολική Αφρική ήτο υπό την Ιταλικήν κηδεμονίαν τότε σαφώς ήτο ο επίγειος παράδεισος και τότε εκτίσθη η ωραιοτέρα πόλις της Υφηλίου, η Ασμάρα! Το σιδηροδρομικόν δίκτυον με τις Λιτορίνες FIAT του 1925 λειτουργεί ακόμη! Δεν πταίει η αποικιοκρατία που σήμερον οι Σομαλοί «γεννούν παιδιά και αλληλοφονεύονται in gay abandon» ως λέγει το NEWSWEEK!β) Η Ισλαμική Τρομοκρατία, δεν έχει σχέσιν, ούτε με την εθνοτικήν καταγωγήν των δραστών, ούτε φυσικά με το Ισλάμ! Αυταπόδεικτον εκ των ανωτέρω τυγχάνει! Επομένως που οφείλεται η τρομοκρατία και τίνι τρόπω θα καταπολεμηθή; Μετά την 13ην Νοεμβρίου η εισηγήτρια του Ευρωκοινοβουλίου Julie Ward (Σοσιαλιστές, Βρετανία) έδωσε συνέντευξιν και στην ερώτησιν, «Πολλοί λένε ότι για οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, οφείλονται στην πολυπολιτισμικότητα της ΕΕ. Τι απαντάτε σε αυτούς;», απήντησε, «Αυτές οι ενέργειες διαπράχθηκαν από μια μειονότητα ανθρώπων, σε πολλές περιπτώσεις κατεστραμμένων ανθρώπων. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν ήταν αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικότητας, ήταν αποτέλεσμα του αποκλεισμού.»! Δεν εδέχθη καν ότι οι τρομοκράτες πιθανώς εκινούντο από ένα στρεβλόν ίσως θρησκευτικόν όραμα! Οχι! Κατ' αυτήν, και μαζί της συνεφώνησε στο ψήφισμά του σύμπαν το Ευρωκοινοβούλιον, κίνητρον της τρομοκρατίας είναι ο "κοινωνικός αποκλεισμός", η αποτυχία κι η φτώχεια των «κατεστραμμένων ανθρώπων»!

Julie Ward


Διαπορούμε διότι ασφαλώς γνωρίζει καλύτερον από εμάς η κ. Julie Ward ότι όλοι οι βομβιστές της 7/7 ήσαν γεννήματα-θρέμματα της Αγγλίας που μεγάλωσαν σε middle class suburbs και ήσαν καλής οικονομικής καταστάσεως χωρίς προβλήματα αποδοχής και προσαρμογής! Ο εγκέφαλος της 7/7 ο Mohammad Sidique Khan ήτο ακριβώς ο αντίπους του "κατεστραμμένου ανθρώπου", μεγάλωσε σε καλήν οικογένειαν, ήτο ο ίδιος καλώς προσηρμοσμένος εργαζόμενος ως σχολικός σύμβουλος και είχε μίαν ευτυχή οικογένειαν, μάλιστα δε άλλαξε την ημερομηνίαν της επιθέσεως λόγω του τοκετού της συζύγου του. Η πενθερά του ήτο εκπαιδευτικός και δύο φορές την προσεκάλεσε η Βασίλισσα και την εβράβευσε διά την εργασίαν της στην κοινότητα του Dewsbury, ήτο μάλιστα η πρώτη Ασιάτισσα που προσεκλήθη στο "Buckingham Palace garden party"! Εις το βίντεο που είχε αποστείλει ο Mohammad Sidique Khan στο Al Jazeera εξηγεί θαυμάσια και λογικώτατα και με την προφοράν της ιδιαιτέρας πατρίδος του, του Yorkshire, τα σύμφωνα με τας Ισλαμικάς επιταγάς κίνητρα τής εναντίον του Dar-Al-Harb πράξεώς του και διόλου δεν ομιλεί διά "αποκλεισμό (από τας εκδηλώσεις των Μπάκιγχαμ)"! Παρομοίως ο Shehzad Tanweer· ο πατέρας του ήτο από κυριωτέρους Μωαμεθανούς επιχειρηματίες του Leeds, ο ίδιος δε ηργάζετο στα καταστήματα fish and chip του πατρός του, επίσης ήτο λίαν επιτυχημένος αθλητής και μάλιστα εις πολλά αθλήματα και είχε σπουδάσει "sports science" στο Leeds Metropolitan University!

Mohammad Sidique Khan


Παρομοίως οι Hasib Hussain και Germaine Lindsay είχον ευτυχή οικογενειακόν βίον και καλήν οικονομικήν κατάστασιν! Η έρευνα «Living apart together - British Muslims and the paradox of multiculturalism» σαφώς αποκλείει ότι οι τζιχαδιστές στην Αγγλίαν και γενικώς «are the products of economic deprivation» ευρίσκουσα ότι το 17,6% ανήκον στην upper class και το 55% στην middle class, ενώ το 9% ήσαν απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 33,3% απόφοιτοι κολλεγίου! Ομως, όσα ισχυρίζεται η κ. Julie Ward είναι απολύτως ορθά συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα! Ο γνωστός μας ήδη από τον Μάϊον του '68 Daniel Cohn-Bendit, μας είπε ότι οι δολοφόνοι των Παρισίων ήσαν Φασιστές κι όχι Μωαμεθανοί! Πολύ σωστό κι αυτό, αφού οι μόνοι κακοί άνθρωποι στον σημερινόν κόσμον είναι οι Φασιστές! Συνεπής προς τα ανωτέρω δόγματα ο Πρόεδρος Ολάντ αντιδρών στην 13ην Νοεμμβρίου, ηύξησε τα επιδόματα που λαμβάνουν οι νέοι Μωαμεθανοι, ειδικώς και μόνον αυτοί, έως την ενηλικίωσίν των, την οποία ώρισε στα 30 έτη!

γ) Συμφώνως προς τα ανωτέρω, ορθώς η κυρίαρχος ιδεολογία δαιμονοποιεί την εθνικήν συνείδησιν και την παρουσιάζει ως ρατσιστικήν διαστροφήν και θέλησιν διώξεων. Αρνούνται οι άρχοντες της Ευρώπης στους Ευρωπαίους το δικαίωμα της εθνικής συνειδήσεως ενώ το παραδέχονται διά τους άλλους λαούς! Τούτο κατεδείχθη περιτράνως κατά τον ανταρτοπόλεμον της Αλγερίας όπου η γαλλική Ιντελλιγκέντσια υπερησπίσθη λυσσαλέως τον Αλγερινόν εθνισμόν και την πολιτιστικήν του αυτοτέλειαν και το δικαίωμά του στην ανεξαρτησίαν, ενθυμηθείτε το μεστόν απειθείας κείμενον των 121 διανοουμένων. Αρετή που φθάνει ως τ' άστρα η Αλγερινή ταυτότης π.χ. έλεγε ο Jean Amrouche: «Υπάρχει ένα πραγματικόν έθνος, μία φυσική πατρίδα, διά τον αλγερινόν λαόν που ομιλεί αραβικά και αντλεί τας σκέψεις και τας ιδέας του από τας πηγάς του Ισλάμ και λοιπά… αυτός αποτελεί ένα γνήσιον έθνος, που δύναται να είναι διά κάθε από τα τέκνα του μία φυσική πατρίδα!» Πολύ ωραία τότε! Η γαλλική ιντελλιγκέντσια επέτυχε τον σκοπόν της, εγένετο πραγματικότης η ανεξάρτητος Αλγερία! Το ερώτημα είναι διατί τώρα οι Αλγερινοί έρχονται στην Γαλλία; Τότε η γαλλική ιντελλιγκέντσια υπεστήριζε ότι υπάρχουν έθνη και οφείλουν να ζουν χωριστά, όμως τώρα υποστηρίζει το αντίθετον, τον εποικισμόν της Γαλλίας από τον ξένον που ομιλεί Αραβικά και διατρέφεται από το ύδωρ των πηγών του Ισλάμ!

Νέα παράλογος ψυχική κατάστασις, πλήρης παράνοια η "Διπλή Γλώσσα" πού "σπάζει κόκκαλα" και καταστρέφει τον νοητικόν μηχανισμόν των ανθρώπων! Αν είσθε στην Γαλλία απαγορεύεται να νομίζετε ότι υπάρχουν εθνισμοί! Ομως συγχρόνως πρέπει να πιστεύετε ότι στην Αλγερίαν υπάρχει ο εθνισμός Γάλλος και ο εθνισμός Αλγερινός και ότι αυτοί δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και δι' αυτό η Γαλλία ώφειλε να αυτοκολοβωθή και να ρίξη στούς τρείς ανέμους το Department της Αλγερίας! Καθώς όμως συγχρόνως πιστεύετε οτι στην Γαλλία δεν υπάρχουν εθνισμοί, δεν γεννάται το ερώτημα, "Καλά, αφού Γάλλοι και Αλγερινοί δεν δύνανται να ζούν μαζί στο Αλγέρι ή το Σφάξ, τίνι τρόπῳ είναι δυνατόν να ζούν μαζί στο Παρίσι ή στην Μασσαλία;" Αν θέτετε αυτό το ερώτημα, σας φονεύουν κοινωνικο-πολιτικά με την θανατηφόρον κατηγορίαν του Ρατσισμού! και πάλιν η Διπλή γλώσσα των σχιζοφρενών: Στην Γαλλία δεν υπάρχουν εθνισμοί, όμως υπάρχουν "κοινότητες" και οφείλουμε να δίδουμε χρήματα και άφθονον Affirmative action διά να ζήση ο Αλγερινός στην Αλγερινότητά του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείσθε να μην γράφετε υβριστικά σχόλια, διότι θα διαγράφονται.