Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Πολιτική... ορθότητα


Ηνωμένο Βασίλειο: Σε έφηβους μαθητές λένε να «διαλέξουν» κάποια από τις 25 «επιλογές φύλου»


Το ερώτημα 13 που περιέχεται
μέσα στην μαθητική καταμέτρηση


5 Φεβρουαρίου 2016

Η στημένη διαστροφή της σεξουαλικής ταυτότητος της νεότητος είναι μέρος του Εβραϊκού Προγράμματος της Γενοκτονίας της Λευκής Φυλής.