Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Νερό: Εμπόρευμα ή αγαθό; (Διδασκόμενη σχιζοφρένεια ή ύπουλος σκοπός;)

Διαβάζοντας το σχολικό βιβλίο «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., στην σελίδα 17, παράγραφος 2, διαβάζουμε το εξής κείμενο: «Τα εμπορεύματα είναι αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας.». Ωραία έως εδώ, δίνεται, όπως κανείς αντιλαμβάνεται το τι θεωρείται ως εμπόρευμα.