Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Η Ισλανδία μετατρέπει τις εκπομπές άνθρακος σε πετρώματα.


Διοξείδιο του άνθρακος και υδρόθειο συλλέγονται σε έναν διαχωριστή, διαλύονται σε νερό και δρομολογούνται σε αυτό το παράπηγμα διοχετεύσεως 800 μέτρα μακρύτερα από το εργοστάσιο.
Φωτογραφία: Κέβιν Κράικ


Ένα δοκιμαστικό πόνημα εγκλώβισε υπογείως τις εκπομπές άνθρακος ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας σε μόνο δύο έτη, πράγμα το οποίο ίσως να μην είναι εφαρμόσιμο σε αρκετά μέρη του κόσμου.