Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Βιογραφικό Σπύρου ΛαβδιώτηΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Γεννήθηκε το 1950 στην Ελλάδα, Ελληνικής και Καναδικής Υπηκοότητας. Απολυτήριο Στρατού. Παντρεμένος, ένα παιδί. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΜΟΡΦΩΣΗ

Πανεπιστήμιο του TORONTO, M.B.A., 1980 Αποφοίτησε με άριστα (Dean’s List) Ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Περιλαμβανόμενα
μαθήματα: Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, Διαχείρηση Διεθνών Χρηματοοικονομικών, Αναλυση Χρεωγράφων, Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Μοντέλα Πρόβλεψης

Πανεπιστήμιο του TORONTO. Διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά, 1976-1978. Τελείωσε τις απαιτούμενες για το πτυχίο σειρές μαθημάτων. Ειδίκευση στα Δημόσια Οικονομικά

Πανεπιστήμιο YORK του TORONTO. Master στα Οικονομικά, 1976. Αποφοίτησε μέσα στους 10 πρώτους της τάξης. Ειδίκευση: Διεθνή Οικονομικά

Πανεπιστήμιο YORK του TORONTO. Πτυχίο B.A. Honours, 1975. Έμφαση: Οικονομικά Πανεπιστήμιο YORK του TORONTO. Βασικό πτυχίο (Β.Α.), 1974. Έλαβε δύο διαδοχικά βραβεία για τα Ακαδημαϊκά έτη 1974-1975.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Πτυχιακά, 1968-1972.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2001-Σήμερα Συγγραφέας Δοκιμίων Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Περιεχομένου. Επενδυτής Χρηματοοικονομικών προϊόντων.

1998-2001 Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1996-1998 Διευθυντής Επενδύσεων και Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Σίγμα Χρηματιστηριακής Α.Ε. Συντάκτης του ημερήσιου σχολίου της εταιρίας και εισηγητής αγοραπωλησίας μετοχών.

1994-1996 Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Χρηματιστηριακής Α.Ε. Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Επένδυσης Χρηματιστηριακής.

1987-1994 Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε ιδιώτες. Παρείχε χρηματοοικονομικές συμβουλές για διεθνείς επενδύσεις χρεωγράφων σε συνεργασία με την Shearson Lehman Hutton και Prudential-Bache Securities.

1986-1987 Olayan Επενδύσεις, Αθήνα. Υπεύθυνος στρατηγικής επενδύσεων. Ανάλυε και συντόνιζε χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε διεθνείς αγορές. Προετοίμαζε μελέτες εταιριών και διαμόρφωνε επενδυτικές προτάσεις.

1983-1986 Ελληνικό Αμοιβαίο κεφάλαιο (Hellenic Mutual Fund), Εμπορική Τράπεζα, Αθήνα. Διαχειριστής (Manager) Χαρτοφυλακίου διεθνών επενδύσεων, Εισηγητής Επιτροπής Επενδύσεων. Στα δημοσιονομικά έτη 1984 και 1985 οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου ξεπέρασαν (outperformed) τον δείκτη του Dow Jones.

1980-1983 Κεντρική Τράπεζα του Καναδά (Bank of Canada), Οττάβα. Τμήμα Χρεωγράφων (Securities Department). Ανώτερος Αναλυτής Χρηματοοικονομικών (Senior Financial Analyst). Προετοίμαζε μελέτες Καναδικών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Τορόντο. Υπεύθυνος για την εκτέλεση των συναλλαγών των χρεωγράφων του χαρτοφυλακίου μετοχών (Equity Portfolio). Εκπόνισε οικονομετρικές μελέτες για τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των Καναδικών Ομολογιών
Αποταμίευσης (CBS’s) για τα έτη 1980 και 1981.

1976-1980 Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Τορόντο. Επιμελητής και βοηθός διδασκαλίας της Μικροοικονομίας στη Σχολή Διοίκησης των Επιχειρήσεων και στο Τμήμα της Πολιτικής Οικονομίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ενδεικτικά, παρακάτω, παρατίθενται μερικές από τις μελέτες
 •  “Η Αναγκαιότητα Νομισματικής Μεταρρύθμισης ”
 •  “Ελληνική Οικονομία: Η Δουλοπαροικία του Χρέους”
 •  “Παγκόσμια Οικονομική Κρίση: Η Κατάρρευση του Αχαλίνωτου Καπιταλισμού”
 •  “Κερδοσκοποία στις Χρηματοοικονομικές Αγορές: Η Κύρια Αιτία της Οικονομικής Κατάρρευσης του 2008”
 •  “Απληστία και Έλλειψη Χρήματος: Η Ατέλεια του Νομισματικού μας Συστήματος”
 •  “Η Χρηματοοικονομική Επανάσταση: Μια ιστορική Αναδρομή”
 •  “Χρηματηστηριακά Κραχ και Οικονομικές Συνέπειες”
 •  “Προτάσεις για την εισαγωγή παραγώγων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών”–Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
 •  “Προτάσεις για τη σταθεροποίηση των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 •  “Εφαρμογή του μοντέλου Box-Jenkins στις προβλέψεις πωλήσεων και εξαγορών των Καναδικών Ομολογιών CBS’s”, Κεντρική Τράπεζα του Καναδά
 •  “Εποχιακές Μεταβολές των Επιτοκίων” (Seasonal Variations of Interest Rates), Κεντρική Τράπεζα του Καναδά
 •  “Οικονομετρική Μελέτη Πρόβλεψης του Ποσοστού Ανεργίας του Καναδά (An Econometric Model Forecasting the Unemployment Rate in Canada), Πανεπιστήμιο του Τορόντο
 •  “Μοντέλο Καθορισμού των Διεθνών Συναλλγματικών Ισοτιμιών”, Πανεπιστήμιο του Τορόντο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μελέτη της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας και Οικονομικών. Ενεργά συμμετείχε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του απόδημου Ελληνισμού. (Οικονομικός Διευθυντής του Συλλόγου Επιστημόνων της Οττάβας και Πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού σχολείου της ίδιας πόλης). Το 1993, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του έδωσε “κατ’ εξαίρεση” άδεια χρηματιστηριακόυ εκπροσώπου για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της αναδυόμενης ελληνικής χρηματαγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείσθε να μην γράφετε υβριστικά σχόλια, διότι θα διαγράφονται.